Bezpieczeństwo przy naprawie komputera


  1. Zdejmij zegarek lub inną biżuterię i zabezpiecz liźne ubranie.
  2. Wyłącz zasilanie i odłącz urządzenie przed wykananiem prac.
  3. Pokryj wszelkie ostre krawędzie wewnątrz obudowy komputera taśmą.
  4. Nigdy nie otwieraj zasilacza lub monitora.
  5. Nigdy nie dotykaj drukarki w obszarach, które są gorące lub które korzystają z wysokiego napięcia.
  6. Dowiedz się gdzie znajduje się gaśnica i jak z niej korzystać.
  7. Trzymaj rzywność i napoje zdala od miejsca pracy.
  8. Utrzymój swoje miejsce pracy czyste i wolne od bałaganu.
  9. Zginaj kolana podczas podnoszenia ciężkich przedmiotów, aby uniknąć uszkodzenia pleców.
Opaska antystatyczna- jest urzywana aby zapobiec uszkodzeniom sprzętu komputerowego poprzez wyładowania elektrostatyczne.
Mata antystatyczna- jest używana do tego, aby na niej stanąć lub położyć sprzęt, w celu zapobiegania tworzenia się elektryczności statycznej.
Kreator www - przetestuj za darmo